RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ROGAŠOVCI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut združenja občin Slovenije - dokument 14.03.2000
 Statut Občine Rogašovci - dokument 28.08.1999
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogašovci - dokument 04.09.2010
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogašovci - dokument 27.07.2006
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogašovci - dokument 04.10.2005
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogašovci - dokument 05.04.2003
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogašovci - dokument 07.09.2002
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Rogašovci - dokument 26.10.2005
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Rogašovci - dokument 19.01.2001
 Poslovnik Občinskega sveta občine Rogašovci - dokument 22.09.1999
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogašovci - dokument 04.09.2010
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občine Rogašovci - dokument 05.04.2003
 Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti - dokument 01.06.2001
 Sporazum o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota - dokument 08.09.2000
 Odlok o enkratni denarni pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema - dokument 26.05.2018
 Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2017 - dokument 05.05.2018
 Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2018 - dokument 10.02.2018
1  2  ... 28  29 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si