RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
RUŠE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Ruše, Občine Rače - Fram, Občine Selnica ob Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj - dokument 04.11.2008
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Ruše, Občine Hoče - Slivnica, Občine Šentilj, Občine Selnica ob Dravi in Občine Miklavž na Dravskem polju - dokument 27.10.2007
 Odlok o ureditvenem načrtu za del območja v k.o. Smolnik 07.07.1999
 Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov sveta krajevnih skupnosti v Občini Ruše - dokument 13.04.1996
 Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ruše za leto 2005 - dokument 04.03.2005
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za del območja v k. o. Smolnik - dokument 18.02.1999
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za del skladiščno-transportne cone ob Toledovi ulici v Rušah - dokument 16.05.1997
 Sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske volilne komisije - dokument 21.11.1994
 Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Hoče - Slivnica, Mestne Občine Maribor, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače - Fram, Občine Ruše, Občine Selnica ob Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj, - dokument 25.10.2008
 Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Ruše za izvedbo volilne kampanje v sklopu rednih volitev predsednika republike - dokument 10.08.2007
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si