RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
SEŽANA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Sežana - dokument 21.11.2015
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sežana - dokument 19.12.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Sežana - dokument 21.11.2015
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Beltinci, Rogatec, Sežana, Tržič in Turnišče - dokument 27.07.2007
 Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2009 - dokument 24.12.2008
Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2009 - dokument 25.12.2009
 Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Sežana - dokument 28.07.2018
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Sežana - dokument 21.07.2018
 Odlok o podelitvi javnega pooblastila na področju izobraževalne dejavnosti v Občini Sežana - dokument 14.07.2018
 Odlok o ugotovitvi prenehanja učinkovanja Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana z dnem 1. 1. 2018 v delu, ki se nanaša na upravljanje s sredstvi ustanovitelja - dokument 14.07.2018
 Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti - dokument 16.06.2018
1  2  ... 60  61 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si