RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
SLOVENJ GRADEC


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-2) - dokument 13.11.2015
 Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-1) - dokument 05.05.2008
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 29.09.2015
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 17.07.2010
 Statut Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 08.05.1999
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 29.09.2015
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 26.04.2008
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 17.03.2007
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 10.12.2005
Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 08.03.2003
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Poslovnik OS MOSG-UPB-2) - dokument 13.11.2015
 Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 03.10.2008
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 29.09.2015
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 03.11.2011
 Poslovnik o delu komisije za poimenovanje ulic, trgov in naselij v Mestni občini Slovenj Gradec - dokument 08.07.2000
 Poslovnik Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec - dokument 29.06.1999
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 29.09.2015
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 03.11.2011
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 09.07.2008
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 17.03.2007
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec - dokument 08.03.2003
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec - dokument 24.04.2008
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec 27.07.2007
 Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja - dokument 18.10.1991
1  2  ... 84  85 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si