RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
SLOVENSKA BISTRICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Slovenska Bistrica - dokument 27.07.2010
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica - dokument 25.05.2015
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica - dokument 25.05.2015
 Poslovnik občinskega sveta - dokument 27.07.2010
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Slovenska Bistrica - dokument 19.05.2007
 Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov celovite in delne energetske prenove objektov v lasti Občine Slovenska Bistrica - dokument 17.06.2017
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Bistriška vrata zahod« - dokument 21.07.2018
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov v mestnem predelu Zagrad - dokument 12.05.2018
 Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 - dokument 05.05.2018
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Draškovič - dokument 10.03.2018
 Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 - dokument 27.02.2018
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2018 - dokument 14.07.2018
1  2  ... 79  80 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si