RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
SLOVENSKE KONJICE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Slovenske Konjice - dokument 28.11.2015
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Slovenske Konjice - dokument 09.12.2017
 Statut stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice - dokument 26.01.1996
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Slovenske Konjice - dokument 10.02.2018
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice - dokument 03.02.2018
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 21.12.2007
 Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Draža vas - dokument 18.10.2002
 Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jernej - dokument 18.10.2002
 Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Loče - dokument 18.10.2002
 Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Polene - dokument 18.10.2002
 Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Spodnje Grušovje - dokument 18.10.2002
1  2  ... 98  99 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si