RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
SODRAŽICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Sodražica - dokument 14.05.2011
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Sodražica - dokument 03.06.2017
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Sodražica - dokument 14.05.2011
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica - dokument 04.05.2018
 Koncesijski akt za izvedbo projekta »Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica« - dokument 04.02.2017
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica - dokument 30.12.2017
 Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 - dokument 13.05.2017
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 - dokument 01.03.2018
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev v Občini Sodražica - dokument 28.01.2017
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Sodražica - dokument 23.01.2016
 Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2016 - dokument 31.12.2015
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2016 - dokument 24.12.2016
 Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 - dokument 31.12.2015
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 - dokument 28.10.2017
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 - dokument 11.03.2017
1  2  ... 22  23 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si