RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
SOLČAVA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Luče, naselja Solčava ter naselij Mozirje in Rečica ob Savinji - dokument 01.11.2008
 Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Nazarje - dokument 07.10.2017
 Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Glasbena šola Nazarje - dokument 07.10.2017
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije« - dokument 14.01.2010
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« - dokument 31.12.2009
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče - dokument 26.01.2002
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče - dokument 29.07.2010


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si