RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
STRAŽA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Straža - dokument 10.02.2007
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Straža - dokument 04.05.2013
Sprememba Statuta Občine Straža - dokument 19.03.2008
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Straža - dokument 03.03.2007
Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža - dokument 04.07.2015
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža - dokument 04.05.2013
Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža - dokument 19.03.2008
 Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada Občine Straža za organizacijo Evropskega prvenstva v raftingu 2016 - dokument 19.01.2016
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža - dokument 24.03.2018
 Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2018 - dokument 28.10.2017
Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2018 - dokument 23.02.2018
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2017 - dokument 15.04.2017
 Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2017 - dokument 29.12.2016
Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2017-II - dokument 30.09.2017
Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2017 - dokument 15.04.2017
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Straža - dokument 29.12.2016
 Odlok o blagovni znamki Občine Straža - dokument 29.12.2016
 Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Straža - dokument 15.07.2016
1  2  ... 18  19 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si