RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
SVETA ANA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Sveta Ana - dokument 01.06.2010
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveta Ana - dokument 06.01.2011
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Sveta Ana - dokument 01.06.2010
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sveta Ana - dokument 16.10.2007
 Odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Podlehnik, Občine Lenart in Občine Sveta Ana - dokument 10.07.2021
 Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2011 - dokument 30.12.2010
 Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2012 - dokument 30.12.2010
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana - dokument 30.11.2010
 Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Ana - dokument 09.07.2010
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Sveta Ana v Slovenskih goricah - dokument 18.05.2010
 Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sveta Ana - dokument 18.05.2010
1  2  ... 18  19 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si