RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - dokument 11.09.2010
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah - dokument 09.05.2015
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja "Južni del naselja Sveta Trojica" - dokument 09.05.2015
 Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2015 - dokument 20.12.2014
 Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2016 - dokument 20.12.2014
 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah 04.07.2014
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sveta trojica v Slovenskih goricah - dokument 09.04.2014
 Odlok o subvencioniranju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah - dokument 29.06.2013
 Odlok o proračunu občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2014 - dokument 31.12.2012
 Odlok o proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah za leto 2013 - dokument 31.12.2012
1  2  3  4  5  6  7 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si