RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah - dokument 09.04.1999
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah - dokument 16.08.2005
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah - dokument 05.10.2002
Sprememba statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah - dokument 22.09.2001
 Poslovnik Občinskega sveta občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah - dokument 15.02.1999
 Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti - dokument 30.03.2001
Spremembe in dopolnitve navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti - dokument 30.09.2002
 Sporazum o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 05.04.2003
Dodatek k sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 21.12.2013
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - dokument 23.06.2015
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak- Vitomarci - dokument 08.08.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci - dokument 28.04.2018
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci - dokument 10.12.2016
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2004 - dokument 20.08.2005
 Odlok o proračunu Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2005 - dokument 09.04.2005
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2005 - dokument 30.11.2005
 Odlok o proračunskem skladu za izgradnjo kanalizacije Vitomarci - dokument 26.02.2005
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah - dokument 06.11.2004
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si