RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
TIŠINA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Tišina - dokument 27.06.2015
 Statut Občine Cankova - Tišina - dokument 30.09.1995
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova-Tišina - dokument 04.09.1998
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Tišina - dokument 17.10.2015
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tišina - dokument 24.01.2015
 Akt o ustanovitvi javnega Stanovanjskega sklada Občine Tišina - dokument 14.01.2001
Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Tišina - dokument 19.07.2002
 Sporazum o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota - dokument 08.09.2000
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Tišina - dokument 26.05.2018
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tišina - dokument 26.05.2018
 Odlok o mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Tišina - dokument 04.04.2018
 Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2018 - dokument 10.02.2018
1  2  ... 47  48 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si