RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
TOLMIN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Tolmin - dokument 04.03.2009
Dopolnitev Statuta Občine Tolmin - dokument 14.01.2015
Spremembe Statuta Občine Tolmin - dokument 26.03.2011
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tolmin - dokument 02.02.2018
Dopolnitev Poslovnika Nadzornega odbora Občine Tolmin - dokument 21.12.2022
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Tolmin - dokument 04.08.2010
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin - dokument 19.02.2011
 Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 - dokument 25.12.2022
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 - dokument 09.07.2022
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 - dokument 14.01.2022
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2022 - dokument 12.11.2022
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2021 - dokument 04.06.2022
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Tolmin - dokument 28.05.2020
Odlok o spremembi Odloka o pokopališkem redu v Občini Tolmin - dokument 23.07.2022
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin - dokument 22.03.2020
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin - dokument 09.07.2022
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Tolmin - dokument 12.11.2022
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju Komunale Tolmin, Javnega podjetja d.o.o. - dokument 10.08.2019
 Odlok o turistični, promocijski in festivalski taksi v Občini Tolmin - dokument 04.08.2018
 Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin - dokument 04.08.2018
1  2  ... 18  19 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si