RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
TRŽIČ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Tržič - dokument 05.03.2013
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tržič - dokument 03.10.2015
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tržič - dokument 20.02.2016
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tržič - dokument 20.02.2016
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Tržič - dokument 20.01.2015
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine tržič - dokument 31.10.2015
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Beltinci, Rogatec, Sežana, Tržič in Turnišče - dokument 27.07.2007
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 14.11.2003
 Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Tržič - dokument 03.11.2022
 Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2023 - dokument 02.11.2022
 Odlok o koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Tržič - dokument 09.07.2022
 Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Tržič - dokument 04.06.2022
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe zdravstvenega varstva otrok in mladine v Občini Tržič - dokument 04.06.2022
1  2  ... 61  62 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si