RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
TRŽIČ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Tržič - dokument 05.03.2013
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Tržič - dokument 03.10.2015
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tržič - dokument 20.02.2016
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Tržič - dokument 20.01.2015
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine tržič - dokument 31.10.2015
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Beltinci, Rogatec, Sežana, Tržič in Turnišče - dokument 27.07.2007
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 14.11.2003
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej - dokument 21.07.2018
 Odlok o glasilu Občine Tržič - dokument 09.06.2018
 Odlok o Naravnem spomeniku Dovžanova soteska - dokument 21.04.2018
 Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2017 - dokument 07.04.2018
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako LEŠ 03 - dokument 20.01.2018
1  2  ... 51  52 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si