RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
TRBOVLJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza - dokument 23.04.2022
 Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje - dokument 22.12.2018
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje - dokument 28.11.2015
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza - dokument 09.01.2015
 Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje - dokument 04.04.2009
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (CEROZ d.o.o.) - dokument 11.03.2005
 Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč
 Odlok o lokacijskem načrtu plinovoda od MRP Zelena trava do toplarne Polaj, skladišča in polnilnice TNP na Polaju ter rekonstrukcije toplarne Polaj
 Odlok o določitvi objektov, pomožnih objektov in posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje in se lahko gradijo, postavljajo oz. izvajajo na osnovi pridobljenega potrdila o priglasitvi nameravanih del
 Odlok o vzdrževanju javne snage, komunalni ureditvi in zunanjem izgledu mesta in naselij občine Trbovlje
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si