RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
TRBOVLJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Trbovlje - dokument 19.01.2008
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje - dokument 28.11.2015
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavska ljudska univerza - dokument 09.01.2015
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje - dokument 30.01.2010
 Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje - dokument 04.04.2009
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (CEROZ d.o.o.) - dokument 11.03.2005
 Odloki o določitvi števila sodnikov pri Sodišču združenega dela v Ljubljani
Odlok o spremembah odlokov o določitvi števila sodnikov pri Sodišču združenega dela v Ljubljani - dokument 31.01.1992
 Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Trbovlje za leto 2005 - dokument 07.12.2004
 Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Regionalne razvojne agencije Zasavje v plačni razred - dokument


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si