RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
TREBNJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Trebnje - dokument 10.05.2014
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje - dokument 06.09.2014
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trebnje - dokument 12.12.2007
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje - dokument 16.11.2013
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje - dokument 10.02.2010
 Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Sevnica in Občino Trebnje ter delitvi premoženja bivše Občine Sevnica na dan 31. 12. 1998 - dokument 19.12.2001
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Trebnje - dokument 31.12.2021
 Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 - dokument 13.03.2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – rebalans - dokument 26.02.2022
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe proračuna – II - dokument 27.11.2021
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe proračuna - dokument 28.08.2021
 Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske - dokument 30.04.2020
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center Trebnje - dokument 30.06.2018
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za »trgovski objekt« - dokument 21.04.2018
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Trebnje - dokument 24.03.2018
1  2  ... 92  93 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si