RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
TRNOVSKA VAS


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/2007) - dokument 24.05.2007
 Statut Občine Destrnik-Trnovska vas - dokument 26.08.1995
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Destrnik-Trnovska vas - dokument 29.08.1998
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Destrnik-Trnovska vas - dokument 14.05.1996
 Poslovnik občinskega sveta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/2007) - dokument 24.05.2007
 Poslovnik Občinskega sveta občine Destrnik-Trnovska vas - dokument 27.10.1995
 Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove javnih objektov v lasti občin Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas - dokument 29.07.2017
 Sporazum o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 05.04.2003
Dodatek k sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 21.12.2013
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj - dokument 22.05.2021
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj - dokument 28.07.2022
 Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - dokument 15.09.2018
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o dimnikarski službi na območju Občine Trnovska vas - dokument 31.10.2009
 Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Trnovska vas - dokument 09.10.2004
1  2  3  4  5  6 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si