RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
TRZIN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut občine Trzin - uradno prečiščeno besedilo 1 - dokument 20.02.2006
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin - dokument 12.03.2019
 Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 20.06.2004
 Poslovnik občinskega sveta Občine Trzin 20.03.1999
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin 20.06.2004
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografska območja občin Domžale, Mengeš in Trzin - dokument 14.07.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin - dokument 28.12.2006
 Odlok o začasnem zavarovanju naravne vrednote lokalnega pomena Blatnice - nahajališče močvirske logarice - dokument 18.10.2019
 Odlok o Rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 2019 - dokument 21.06.2019
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trzin za leto 2018 - dokument 26.04.2019
 Sklep o imenovanju predsednika in članov Odbora za okolje in prostor - dokument 16.01.2019
1  2  ... 71  72 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si