RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
VELENJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Velenje UPB-1 (Uradni vestnik MO Velenje)
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Velenje - dokument 14.07.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje - dokument 29.12.2006
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije« - dokument 14.01.2010
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« - dokument 31.12.2009
 Odlok o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško - dokument 31.05.2006
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško - dokument 15.03.2010
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče - dokument 26.01.2002
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče - dokument 03.04.2012
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče - dokument 12.05.2007
 Odlok o taksi za varstvo okolja v občini Velenje - dokument 18.06.1994
 Odlok o ustanovitvi sklada za okolje občine Velenje - dokument 16.01.1994
 Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Velenje - dokument 02.02.2005
1  2  3 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si