RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
VELIKA POLANA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Velika Polana - dokument 23.06.1999
Uskladitev Statuta Občine Velika Polana - dokument 12.11.2013
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Velika Polana - dokument 18.06.2003
 Poslovnik Občinskega sveta občine Velika Polana - dokument 23.06.1999
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Velika Polana - dokument 18.06.2003
 Akt o prenehanju delovanja javnega zavoda Skupnost vzgojnoizobraževalnih zavodov Lendava – Oktatás Nevelési Intézetközösség Lendava - dokument 24.11.2009
 Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2018 - dokument 24.06.2017
 Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana - dokument 06.06.2017
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona - dokument 13.05.2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enote urejanja prostora MP 5, MP 7 in MP 8 – kmetijsko gospodarska cona - dokument 07.04.2018
 Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2017 - dokument 04.03.2017
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2017 - dokument 21.12.2017
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2015 - dokument 06.01.2017
 Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2016 - dokument 09.04.2016
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2016 - dokument 30.12.2016
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2014 - dokument 20.11.2015
1  2  ... 18  19 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si