RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
VELIKE LAŠČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Velike Lašče - dokument 30.03.1999
Spremembe statuta Občine Velike Lašče - dokument 08.12.2001
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Velike Lašče - dokument 11.05.2001
 Statut Občine Velike Lašče – UPB (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06) - dokument
 Poslovnik Nadzornega odbora občine Velike Lašče - dokument 12.11.1999
 Poslovnik Občinskega sveta občine Velike Lašče - dokument 30.03.1999
Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Velike Lašče - dokument 11.05.2001
 Poslovnik občinskega sveta – UPB (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06) - dokument
 Akt o ustanovitvi sveta RCERO Ljubljana - dokument 19.12.2015
 Akt o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. - dokument 28.07.2004
 Odlok o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2017 - dokument 30.12.2016
 Odlok o gospodarski javni službi odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Velike Lašče - dokument 30.01.2010
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica - dokument 27.12.2008
1  2  ... 13  14 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si