RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
VERŽEJ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Veržej - dokument 19.03.2008
Sprememba Statuta Občine Veržej - dokument 28.12.2012
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Veržej - dokument 31.10.2009
 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. - dokument 17.12.2016
 Odlok o razveljavitvi Odloka o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki - dokument 30.10.2012
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Veržej - dokument 15.09.2012
Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Veržej - dokument 30.10.2012
 Odlok o priključitvi obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje v naselju Banovci in Bunčani - dokument 15.09.2012
 Odlok o občinskih cestah v Občini Veržej - dokument 04.08.2012
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Veržej - dokument 31.05.2012
 Odlok o zaključnem računu Občine Veržej za leto 2011 - dokument 01.05.2012
 Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2012 - dokument 01.05.2012
Odlok o rebalansu proračuna Občine Veržej za leto 2012 - dokument 29.09.2012
1  2  ... 19  20 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si