RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
VIDEM


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Videm - dokument 09.04.1999
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Videm - dokument 11.06.2005
Spremembe statuta Občine Videm - dokument 08.02.2003
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm - dokument 12.11.2002
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm - dokument 29.12.2001
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Videm - dokument 03.01.2001
 Poslovnik občinskega sveta 19.06.1999
Spremembe poslovnika občinskega sveta - dokument 08.02.2003
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Videm - dokument 03.01.2001
 Sporazum o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 05.04.2003
Dodatek k sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 21.12.2013
 Sporazum o delitvi premoženja prejšnje Občine Videm - dokument 13.03.2001
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - dokument 23.06.2015
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj - dokument 19.09.2009
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Videm za leto 2005 - dokument 16.09.2006
 Odlok o razpisu volitev članov v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Videm - dokument 21.08.2006
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka - dokument 26.04.2006
 Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Videm - dokument 11.01.2006
1  2  ... 16  17 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si