RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
VITANJE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Vitanje - dokument 21.11.2006
Sprememba Statuta Občine Vitanje - dokument 07.04.2012
Sprememba Statuta Občine Vitanje - dokument 24.12.2010
Sprememba Statuta Občine Vitanje - dokument 10.03.2007
 Statut Komunale Vitanje, d.o.o. - dokument 25.12.2003
 Poslovnik občinskega sveta - dokument 21.11.2006
Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Vitanje - dokument 11.04.2009
 Poslovnik nadzornega odbora Občine Vitanje - dokument 21.11.2006
 Poslovnik o delu komisije za priznanje in nagrade v Občini Vitanje - dokument 10.05.1997
 Sporazum o premoženjsko delitveni bilanci - dokument 23.04.1999
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 2011 - dokument 21.04.2012
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vitanje - dokument 21.01.2012
 Odlok o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vitanje - dokument 21.01.2012
 Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2012 - dokument 07.01.2012
1  2  ... 26  27 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si