RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
VODICE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut združenja občin Slovenije - dokument 14.03.2000
 Statut občine Vodice - dokument 09.09.1995
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vodice - dokument 03.05.1998
 Poslovnik občinskega sveta 12.12.1998
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za geografska območja občin Vodice, Radovljica in Odranci - dokument 14.07.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vodice - dokument 28.12.2006
 Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – organa skupne občinske uprave - dokument 30.12.2005
 Odlok o pomožnih objektih - dokument 20.03.2002
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vodice za leto 2000 - dokument 31.03.2001
 Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2001 - dokument 30.03.2001
 Odlok o komunalnem prispevku v Občini Vodice - dokument 18.07.2000
1  2  3  4  5  6  7 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si