RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
VOJNIK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Vojnik - dokument 08.06.2011
 Poslovnik nadzornega odbora Občine Vojnik - dokument 26.03.2007
 Poslovnik Občinskega sveta občine Vojnik - dokument 16.04.1999
 Poslovnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Vojnik - dokument 18.10.1997
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 08.08.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 29.12.2006
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij med občinama Vojnik in Dobrna - dokument 30.03.2000
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij - dokument 07.08.1999
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Vojnik - dokument 28.10.2014
 Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2011 - dokument 25.06.2011
1  2  ... 38  39 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si