RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
VOJNIK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Vojnik - dokument 08.06.2011
 Statut Mestne občine Celje
 Statut Občine Celje
 Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne - dokument 26.09.2020
 Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče - dokument 23.11.2019
 Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Vojnik - dokument 28.10.2014
 Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2011 - dokument 25.06.2011
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik« - dokument 09.04.2011
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2010 - dokument 24.03.2011
 Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2011 - dokument 01.01.2011
1  2  ... 53  54 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si