RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ZAVRČ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin “Zveza Haloških občin” - dokument 21.09.2019
 Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Zavrč - dokument 24.12.2010
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zavrč - dokument 26.11.2010
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P24 – R1, Zavrč, Športni park Zavrč - dokument 13.10.2010
 Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010 - dokument 23.09.2010
 Odlok o javnem redu in miru v Občini Zavrč - dokument 22.05.2010
 Odlok o porabi proračunske rezerve - dokument 16.09.2009
 Odlok o priznanjih Občine Zavrč - dokument 24.06.2009
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2008 - dokument 13.06.2009
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 2007 - dokument 29.07.2008
1  2  ... 12  13 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si