RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ZAVRČ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Zavrč - dokument 25.08.1999
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zavrč - dokument 24.09.2004
 Poslovnik Občinskega sveta občine Zavrč - dokument 27.11.1999
 Sporazum o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 05.04.2003
Dodatek k sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Ptuj - dokument 21.12.2013
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju - dokument 23.06.2015
 Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2011 - dokument 24.12.2010
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2011 - dokument 04.06.2011
 Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Zavrč - dokument 24.12.2010
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zavrč - dokument 26.11.2010
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zavrč - dokument 20.11.2010
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P24 – R1, Zavrč, Športni park Zavrč - dokument 13.10.2010
 Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010 - dokument 23.09.2010
1  2  ... 19  20 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si