RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ZREČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Zreče - dokument 23.01.2016
 Statut Občine Zreče - dokument 01.12.2012
 Poslovnik Občinskega sveta občine Zreče - dokument 09.06.1999
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Zreče (uradno prečiščeno besedilo) - dokument
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče, Žalec, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi - dokument 27.07.2007
 Sporazum o premoženjsko delitveni bilanci - dokument 23.04.1999
 Odlok o izvajanju socialno-varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Zreče - dokument 21.12.2012
 Odlok o občinskih cestah v Občini Zreče - dokument 11.07.2012
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje počitniških hiš na Rogli - dokument 10.03.2012
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Zreče - dokument 21.01.2012
1  2  ... 57  58 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si