RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
JAVNE FINANCE
Javni odhodki
Javna naročila


Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil, najetih za financiranje gradnje železniške proge na smeri Puconci-Hodoš-državna meja

Izbrani predpis nima lokalnih predpisov.
Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si