RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
JAVNE FINANCE
Javni odhodki
Javna naročila


Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Razvojni banki Sveta Evrope, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočjarazvoja Posočja

Izbrani predpis nima lokalnih predpisov.
Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si