RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
Kmetijstvo
Veterinarstvo


Zakon o gozdovih

Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taborjenju v Občini Bohinj - dokument 28.03.1998
Občina: BOHINJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje - dokument 13.02.2007
Občina: CELJE
 Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje - dokument 05.07.1997
Občina: CELJE
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje - dokument 13.02.2007
Sklep o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje - dokument 04.10.1997
 Sklep o razveljavitvi dela odločbe št. 321/27-79/2/5 Občine Cerknica, z dne 27. 11. 1979 - dokument 10.11.2005
Občina: CERKNICA
 Sklep o razveljavitvi dela odločbe št. 321/27-79-2/5 Občine Cerknica, ki se nanaša na gozdni rezervat Stevnik - dokument 07.11.2003
Občina: CERKNICA
 Sklep o razglasitvi trajno varovanih gozdov - dokument 25.05.2002
Občina: ČRNA NA KOROŠKEM
 Spremembe in dopolnitve odloka o določitvi objektov oziroma posegov v prostor, pomožnih objektov, drugih objektov in naprav ter del, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, ki se lahko postavijo, gradijo in izvajajo na podlagi pridobljenega urbanističnega potrdila - dokument 16.04.1994
Občina: GORNJI GRAD
 Odlok o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom na Mašunu - dokument 28.10.2017
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Odredba o prometnem režimu na cesti Kranjski rak - Kisovec in Dol - dokument 02.10.1993
Občina: KAMNIK
 Odredba o spremembah odredbe o prometnem režimu na cesti Kranjski rak-Kisovec in Dol - dokument 23.04.1994
Občina: KAMNIK
1  2  3  4 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si