RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
USTAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE
Človekove pravice in temeljne svoboščine
Društva


Zakon o funkcionarjih v državnih organih

Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Bled - dokument 13.01.1996
Občina: BLED
 Pravilnik o višini in metodologiji določanja dela osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki pripadajo nepoklicnim funkcionarjem v Občini Bohinj - dokument 12.08.1995
Občina: BOHINJ
 Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev in članov delovnih teles Občine Cankova-Tišina - dokument (popr. 07.03.1997) 22.02.1997
Občina: CANKOVA
 Sklep o pooblastilu Komisije za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve Celje - dokument 29.11.1991
Občina: CELJE
 Pravilnik o višini in metodologiji določanja dela osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki pripadajo nepoklicnim funkcionarjem v Občini Črna na Koroškem - dokument 04.11.1995
Občina: ČRNA NA KOROŠKEM
 Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Črna na Koroškem, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora - dokument 31.07.1999
Občina: ČRNA NA KOROŠKEM
 Pravilnik o razmerjih plač in nagrajevanju funkcionarjev Občine Črnomelj - dokument 21.09.1995
Občina: ČRNOMELJ
 Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem Občine Divača - dokument 29.03.1997
Občina: DIVAČA
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 28.12.2012
Občina: DOBREPOLJE
 Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov poklicnim in nepoklicnim funkcionarjem Občine Hrpelje-Kozina - dokument 01.08.1998
Občina: HRPELJE-KOZINA
1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si