RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
OBČINSKA UREDITEV:
Povezave občin:
Skupni organi javnih podjetij in javnih zavodov


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d. in ustanovitvi skupnega organa - dokument 03.12.2011
Občina: BOVEC
 Odlok o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d. in ustanovitvi skupnega organa - dokument 01.01.2010
Občina: BOVEC
Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju podjetja Komunala Tolmin, Javno podjetje, d.d. in ustanovitvi skupnega organa - dokument 03.12.2011
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice - dokument 28.06.2014
Občina: BREŽICE
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Brežice, Občine Kostanjevica na Krki, Občine Krško in Občine Sevnica za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Posavski muzej Brežice - dokument 26.04.2014
Občina: BREŽICE
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o. - dokument 28.08.2007
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
 Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. - dokument 13.07.2019
Občina: CERKNO
 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Bela krajina - dokument 13.03.2004
Občina: ČRNOMELJ
 Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina v plačni razred - dokument 13.02.2007
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (uradno prečiščeno besedilo) - dokument 13.03.2004
Občina: ČRNOMELJ
 Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Bela krajina - dokument 26.11.2002
Občina: ČRNOMELJ
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Bela krajina - dokument 13.03.2004
1  2  3  4  5  6  7 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si