RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
JAVNE FINANCE:
OstaloObčina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje - dokument 03.11.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina - dokument 28.07.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov in prenove zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre - dokument 23.12.2017
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina - dokument 29.07.2017
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 24.11.2015
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 12.06.2012
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 24.11.2015
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011 - dokument 31.12.2010
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2011 - dokument 19.02.2011
 Odlok o spremembi Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve - dokument 31.12.2010
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o uvrstitvi delovnih mest direktorjev/ravnateljev javnih zavodov v plačni razred - dokument 25.03.2019
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve - dokument 13.10.2018
Občina: AJDOVŠČINA
1  2  ... 585  586 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si