RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
Gospodarske javne službeObčina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina - dokument 13.05.2017
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina - dokument 20.07.2013
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o javni razsvetljavi v Občini Ajdovščina - dokument 29.11.2011
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina - dokument 15.11.2011
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina 08.01.1998
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina 24.04.1996
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina - dokument 20.07.2013
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina - dokument 15.11.2011
Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina 08.01.1998
 Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Lazaret« - dokument 28.07.2018
Občina: ANKARAN
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Apače - dokument 02.09.2008
Občina: APAČE
 Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Beltinci - dokument 22.02.2014
Občina: BELTINCI
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci - dokument 23.06.2012
Občina: BELTINCI
1  2  ... 143  144 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si