RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
III.1 Gospodarske javne službeObčina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina - dokument 12.03.2022
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina - dokument 13.05.2017
 Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina - dokument 17.10.2020
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina - dokument 13.05.2017
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina - dokument 13.05.2017
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina - dokument 12.03.2022
Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina - dokument 17.10.2020
 Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina - dokument 20.07.2013
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina 24.04.1996
 Odlok o javni razsvetljavi v Občini Ajdovščina - dokument 29.11.2011
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina - dokument 15.11.2011
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina 24.04.1996
 Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina 08.01.1998
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina 24.04.1996
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina 24.04.1996
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina - dokument 20.07.2013
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina - dokument 15.11.2011
Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina 08.01.1998
 Odlok o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran« - dokument 26.11.2020
Občina: ANKARAN
 Sklep o potrditvi »Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2021–2023« - dokument 03.07.2021
Občina: ANKARAN
1  2  ... 164  165 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si