RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
III.1 Gospodarske javne službe
III.1.2 Koncesije


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v občini Ajdovščina - dokument 01.05.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti - dokument 31.07.2006
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ankaran - dokument 11.05.2024
Občina: ANKARAN
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Apače 22.10.2022
Občina: APAČE
 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Apače 02.08.2007
Občina: APAČE
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišču na območju Občine Beltinci 17.06.2023
Občina: BELTINCI
 Odlok o pogojih, namenu in načinu porabe sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Beltinci 04.11.2015
Občina: BELTINCI
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci 09.06.2012
Občina: BELTINCI
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci 01.01.2008
Občina: BELTINCI
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka in varstva pred požarom, na območju Občine Beltinci 22.01.2000
Občina: BELTINCI
1  2  ... 109  110 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si