RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
III.5 Komunalna dejavnost:
III.5.1 Vodna oskrba


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje - dokument 03.11.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - dokument 30.07.2016
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - dokument 08.08.2009
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - dokument 08.12.2012
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - dokument 08.08.2009
 Odlok o dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - dokument 25.06.2011
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - dokument 08.08.2009
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - dokument 08.08.2009
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - dokument 30.07.2016
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - dokument 08.12.2012
Odlok o dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ajdovščina - dokument 25.06.2011
 Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo - dokument 01.01.2014
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o potrditvi cenika storitev oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda za posebne storitve - dokument 01.01.2014
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo - dokument 01.03.2013
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah vzdrževalnine vodovodnih priključkov - dokument 01.01.2013
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo - dokument 01.01.2013
Občina: AJDOVŠČINA
1  2  ... 189  190 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si