RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
III.5 Komunalna dejavnost:
III.5.4 Čiščenje in vzdrževanje javnih površin


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Sklep o cenah vzdrževanja občinskih javnih cest - dokument 01.01.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah urejanja in čiščenja javnih površin - dokument 01.01.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah storitev vzdrževanja javne razsvetljave - dokument 10.12.2011
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o določitvi cen za storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ankaran - dokument 01.01.2018
Občina: ANKARAN
 Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvodnjavanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MOK in OA za obdobje 2018–2020 - dokument 19.12.2017
Občina: ANKARAN
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Beltinci 05.03.2022
Občina: BELTINCI
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Beltinci 11.05.2018
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Beltinci 11.05.2018
Občina: BELTINCI
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Beltinci 17.01.2012
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin v Občini Beltinci 06.05.2006
Občina: BELTINCI
Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Beltinci 06.06.1997
 Odlok  o predmetu, pogojih, merilih in postopku za podeljevanje koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe, urejanje in vzdrževanje občinskih cest v Občini Beltinci 03.09.2005
Občina: BELTINCI
1  2  ... 43  44 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si