RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
Komunalna dejavnost:
Čiščenje in vzdrževanje javnih površin


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Sklep o cenah vzdrževanja občinskih javnih cest - dokument 01.01.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah urejanja in čiščenja javnih površin - dokument 01.01.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o cenah storitev vzdrževanja javne razsvetljave - dokument 10.12.2011
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o določitvi cen za storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ankaran - dokument 01.01.2018
Občina: ANKARAN
 Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvodnjavanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MOK in OA za obdobje 2018–2020 - dokument 19.12.2017
Občina: ANKARAN
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Beltinci - dokument 11.05.2018
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju javnih površin v Občini Beltinci - dokument 06.05.2006
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembi odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Beltinci - dokument 01.06.2001
Občina: BELTINCI
 Popravek Odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Beltinci - dokument 07.11.1997
Občina: BELTINCI
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Beltinci - dokument 17.01.2012
Občina: BELTINCI
1  2  ... 38  39 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si