RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
Komunalna dejavnost:
Pokopališka in pogrebna služba


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Ajdovščina - dokument 21.12.2017
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Ajdovščina - dokument 02.04.2008
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci - dokument 30.04.2013
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci - dokument 29.12.2009
Občina: BELTINCI
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci - dokument 20.05.2006
Občina: BELTINCI
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci - dokument 30.04.2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci - dokument 29.12.2009
 Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Murska Sobota 08.05.1987
Občina: BELTINCI
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališča in opravljanja pogrebnih storitev v Občini Benedikt - dokument 05.04.2006
Občina: BENEDIKT
 Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu ter o urejanju in vzdrževanju pokopališča v Občini Benedikt - dokument 25.03.2006
Občina: BENEDIKT
 Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Benedikt - dokument 31.07.2003
Občina: BENEDIKT
 Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Benedikt - dokument 20.04.2001
Občina: BENEDIKT
1  2  ... 80  81 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si