RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
Komunalna dejavnost:
Ostalo


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina - dokument 19.06.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Ajdovščina - dokument 10.04.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina - dokument 01.08.2020
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ajdovščina - dokument 03.11.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina - dokument 29.07.2017
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za stanovanjske objekte zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina - dokument 01.08.2020
 Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Ajdovščina - dokument 01.01.2017
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Ajdovščina - dokument 19.06.2021
 Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina - dokument 16.07.2016
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina - dokument 09.04.2016
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina - dokument 16.07.2016
 Odlok o javni razsvetljavi v Občini Ajdovščina - dokument 29.11.2011
Občina: AJDOVŠČINA
 Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina - dokument 05.01.2005
Občina: AJDOVŠČINA
1  2  ... 294  295 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si