RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
Stanovanjsko gospodarstvoObčina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Sklep o stanovanjski najemnini - dokument 04.06.2016
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina - dokument 23.10.2012
Občina: AJDOVŠČINA
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina - dokument 07.02.2012
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina v najem - dokument 26.01.2001
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina v najem 03.08.1997
Občina: AJDOVŠČINA
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina v najem - dokument 26.01.2001
 Pravilnik o oddaji socialnih stanovanj v najem 03.08.1997
Občina: AJDOVŠČINA
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji socialnih stanovanj v najem - dokument 26.01.2001
 Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina - dokument 07.02.2012
Občina: AJDOVŠČINA
Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina - dokument 23.10.2012
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina - dokument 26.03.2008
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina - dokument 12.04.2002
Občina: AJDOVŠČINA
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina - dokument 26.03.2008
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji socialnih stanovanj v najem - dokument 26.01.2001
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Šmarje pri Jelšah - dokument 25.10.2004
Občina: BISTRICA OB SOTLI
1  2  ... 58  59 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si