RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
Zdravstvo in socialno varstvo:
Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa - dokument 25.12.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami - dokument 13.07.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka - dokument 13.07.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v občini Ajdovščina - dokument 01.05.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa - dokument 09.10.2019
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa - dokument 10.02.2018
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa - dokument 25.12.2021
Odlok o spremembah Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa - dokument 09.10.2019
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 24.11.2015
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina - dokument 21.06.2014
Občina: AJDOVŠČINA
 Popravek Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina - dokument 20.06.2014
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 12.06.2012
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 24.11.2015
1  2  ... 206  207 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si