RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
IV.3 Zdravstvo in socialno varstvo:
IV.3.2 Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami - dokument 13.07.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o dodelitvi enkratne denarne pomoči ob rojstvu ali posvojitvi otroka - dokument 13.07.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu v občini Ajdovščina - dokument 01.05.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 24.11.2015
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 12.06.2012
 Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina - dokument 21.06.2014
Občina: AJDOVŠČINA
Popravek Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina - dokument 20.06.2014
 Popravek Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ajdovščina - dokument 20.06.2014
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 12.06.2012
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o socialnih in drugih pomočeh v Občini Ajdovščina - dokument 24.11.2015
 Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina - dokument 29.12.2007
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o soglasju k cenam storitve pomoč družini na domu - dokument 09.03.2007
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Ajdovščina - dokument 07.02.2007
Občina: AJDOVŠČINA
1  2  ... 256  257 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si