RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI:
Zdravstvo in socialno varstvo:
Socialno – varstveni programi


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Sklep – cena storitve pomoči na domu - dokument 27.02.2007
Občina: APAČE
Sprememba sklepa – cena storitve pomoči na domu 14.02.2008
 Odlok o prenosu nalog vodenja postopkov in odločanja o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči Občine Beltinci na Center za socialno delo Murska Sobota - dokument 23.03.2010
Občina: BELTINCI
 Odlok o izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu na območju Občine Bistrica ob Sotli - dokument 16.12.2009
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« - dokument 17.05.2008
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu« - dokument 16.06.2007
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Brezovica - dokument 01.05.2012
Občina: BREZOVICA
 Pravilnik o dodeljevanju socialnovarstvene pomoči v Občini Brezovica - dokument 29.12.2009
Občina: BREZOVICA
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Brezovica - dokument 01.05.2012
 Sklep o določitvi ekonomske cene programov vzgojno-varstvenih storitev v javnem zavodu – vrtcu pri OŠ Cankova - dokument 20.02.2008
Občina: CANKOVA
 Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu - dokument 06.10.2009
Občina: CERKLJE NA GORENJSKEM
 Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica - dokument 03.12.2005
Občina: CERKNICA
1  2  ... 12  13 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si