RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
V NARAVA IN OKOLJE:
V.1 Varstvo okolja:Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« - dokument 31.12.2009
Občina: BRASLOVČE
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« - dokument 14.07.2007
Občina: BRASLOVČE
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« - dokument 14.03.2009
 Odlok o taborjenju v Občini Cerknica - dokument 29.01.2000
Občina: CERKNICA
 Odlok o razveljavitvi odloka o povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo pri izkoriščanju naravnih dobrin na območju Občine Dobrepolje - dokument 31.05.2000
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo pri izkoriščanju naravnih dobrin na območju Občine Dobrepolje - dokument 09.01.1998
Občina: DOBREPOLJE
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« - dokument 31.12.2009
Občina: GORNJI GRAD
 Odlok o razglasitvi gozda za gozd s posebnim namenom na Mašunu - dokument 28.10.2017
Občina: ILIRSKA BISTRICA
 Sklep o imenovanju Odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja - dokument 22.12.2018
Občina: KOMENDA
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« - dokument 31.12.2009
Občina: LJUBNO
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja« - dokument 31.12.2009
Občina: LUČE
1  2  3  4 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si