RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
NARAVA IN OKOLJE:
Varstvo okolja:
Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o varstvu vodnega vira Pod Skukom - dokument 07.07.2000
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja in nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih - dokument
Občina: BELTINCI
 Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Bistrica ob Sotli - dokument 27.09.2014
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na Blejskem jezeru - dokument 29.04.2011
Občina: BLED
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Blejskem jezeru - dokument 19.06.2010
Občina: BLED
 Odlok o določitvi plovbnega režima po Blejskem jezeru - dokument 09.05.2009
Občina: BLED
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na Blejskem jezeru - dokument 29.04.2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Blejskem jezeru - dokument 19.06.2010
 Odlok o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled za naravne spomenike - dokument 05.01.1999
Občina: BLED
 Popravek Popravka Odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled za naravne spomenike - dokument 05.01.1999
Občina: BLED
 Popravek Odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled za naravne spomenike - dokument 05.01.1999
Občina: BLED
 Uredba o taksah za obremenjevanje okolja - dokument 09.12.1994
Občina: BLED
Uredba o spremembi uredbe o taksah za obremenjevanje okolja - dokument 19.04.1997
Uredba o spremembi uredbe o taksah za obremenjevanje okolja - dokument 14.07.1995
1  2  ... 55  56 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si