RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
V NARAVA IN OKOLJE:
V.1 Varstvo okolja:
V.1.1 Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o varstvu vodnega vira Pod Skukom - dokument 07.07.2000
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o varstvu pitne vode za zajetja Budanje, Dolga Poljana in Žapuže 07.10.1997
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o taksi za obremenjevanje okolja v Občini Ajdovščina 01.10.1997
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina - dokument 01.01.1970
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o varstvu virov pitne vode za zajetja Budanje, Dolga Poljana in Žapuže 10.05.1997
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o ravnanju s plodno zemljo na območju Občine Beltinci 28.11.2001
Občina: BELTINCI
 Odlok o odškodnini za razvrednotenje okolja 28.03.1997
Občina: BELTINCI
 Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja in nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih 27.05.1995
Občina: BELTINCI
 Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Bistrica ob Sotli - dokument 27.09.2014
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na Blejskem jezeru - dokument 29.04.2011
Občina: BLED
Odlok o določitvi plovbnega režima po Blejskem jezeru - dokument 09.05.2009
1  2  ... 62  63 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si