RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
NARAVA IN OKOLJE:
Urejanje in načrtovanje prostora:Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Apače - dokument 16.07.2008
Občina: APAČE
 Odlok o pomožnih objektih v Občini Benedikt - dokument 26.11.1999
Občina: BENEDIKT
 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brda - dokument 01.01.2008
Občina: BRDA
 Dopolnitev odloka o o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Brda - dokument 13.08.2004
Občina: BRDA
 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadonestilu za uporabo stavbnega zemljišče na območju občine Brda - dokument 01.05.2004
Občina: BRDA
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Brda - dokument 09.12.2003
Občina: BRDA
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brda - dokument 01.01.2008
Dopolnitev odloka o o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Brda - dokument 13.08.2004
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadonestilu za uporabo stavbnega zemljišče na območju občine Brda - dokument 01.05.2004
 Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v občini Brda - dokument 28.01.1998
Občina: BRDA
 Sklep o ukinitvi javnega dobro Cerovo - dokument 29.12.2006
Občina: BRDA
 Sklep o soglasju k predstavitvi javne poti- Cerovo - dokument 29.12.2006
Občina: BRDA
 Sklep o soglasju k predstavitvi javne poti -Biljana - dokument 29.12.2006
Občina: BRDA
1  2  3  4  5 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si