RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
NARAVA IN OKOLJE:
Urejanje in načrtovanje prostora:
Prostorski akti občin


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za Lavričevo ulico v Ajdovščini - dokument 03.11.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II - dokument 28.10.2017
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Grivče III - dokument 03.06.2017
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembi Odloka o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina - dokument 25.02.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina - dokument 08.01.2012
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembi Odloka o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina - dokument 25.02.2012
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II - dokument 24.04.2010
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu Log - Budanje - dokument 17.02.2010
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje zaselka Strane na Planini - dokument 28.10.2009
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina - dokument 14.03.2009
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina - dokument 08.01.2012
 Odlok o spremembi območja naselij Ajdovščina in Grivče - dokument 14.02.2009
Občina: AJDOVŠČINA
1  2  ... 1520  1521 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si