RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
NARAVA IN OKOLJE:
Urejanje in načrtovanje prostora:
Prostorski akti občin


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Ajdovščina - dokument 30.07.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o prevzemu veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava na delu območja občine Ajdovščina - dokument 06.11.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini - dokument 15.05.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini - dokument 15.05.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina - dokument 23.01.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o lokacijskem načrtu za Lavričevo ulico v Ajdovščini - dokument 03.11.2018
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II - dokument 28.10.2017
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ribnik SB II - dokument 12.06.2021
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Grivče III - dokument 03.06.2017
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembi Odloka o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina - dokument 25.02.2012
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina - dokument 08.01.2012
Občina: AJDOVŠČINA
Odlok o spremembi Odloka o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina - dokument 25.02.2012
1  2  ... 1590  1591 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si