RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
NARAVA IN OKOLJE:
Gospodarjenje z nepremičninami:Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Sklep o ukinitvi javnega dobra - dokument 29.12.2001
Občina: BLED
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B1S/17 Ob Borovniščici in podlage za odmero komunalnega prispevka - dokument 27.07.2009
Občina: BOROVNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Braslovče - dokument 24.04.2010
Občina: BRASLOVČE
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 27.11.2007
Občina: BRDA
 Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - dokument 07.01.2011
Občina: ČRENŠOVCI
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra - dokument 12.11.2016
Občina: GORENJA VAS-POLJANE
 Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorišnica - dokument 30.12.1999
Občina: GORIŠNICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2209/26, k.o. 1783 – Grosuplje – naselje - dokument 25.12.2014
Občina: GROSUPLJE
 Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2012 - dokument 24.12.2011
Občina: IDRIJA
 Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Bukovica - dokument 30.10.2010
Občina: IVANČNA GORICA
1  2  3  4  5  6  7 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si