RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
NARAVA IN OKOLJE:
Gospodarjenje z nepremičninami:Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli - dokument 27.01.2018
Občina: BISTRICA OB SOTLI
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli - dokument 08.06.2019
 Sklep o ukinitvi javnega dobra - dokument 29.12.2001
Občina: BLED
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Borovnica - dokument 28.12.2019
Občina: BOROVNICA
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN B1S/17 Ob Borovniščici in podlage za odmero komunalnega prispevka - dokument 27.07.2009
Občina: BOROVNICA
 Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Borovnica - dokument 14.07.2021
Občina: BOROVNICA
 Ugotovitveni sklep NUSZ za leto 2021 - dokument 26.02.2021
Občina: BOROVNICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 28.12.2019
Občina: BOROVNICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 26.10.2019
Občina: BOROVNICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 26.10.2019
Občina: BOROVNICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 13.07.2019
Občina: BOROVNICA
1  2  ... 12  13 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si