RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
NARAVA IN OKOLJE:
Gospodarjenje z nepremičninami:
Urejanje prometa z nepremičninami


Občina: (Izbrati je mogoče le občino, ki ima vsaj en dokument iz te kategorije.)Naziv Velja od
 Odlok o predkupni pravici v Občini Ajdovščina - dokument 30.07.2022
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč - dokument 24.12.1999
Občina: AJDOVŠČINA
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2017 - dokument 24.12.2016
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina - dokument 29.04.2017
Občina: AJDOVŠČINA
Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina - dokument 16.03.2019
 Pravilnik o obremenjevanju nepremičnin s služnostnimi pravicami - dokument 19.03.2008
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o subvencioniranju najemnin poslovnih prostorov - dokument 10.10.2006
Občina: AJDOVŠČINA
 Preklic objave Odloka o subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov in prenove zunanjih zasebnih površin na območju mestnega jedra Kastre - dokument
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o območjih predkupne pravice Občine Ajdovščina na nepremičninah - dokument 05.04.2003
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
Občina: AJDOVŠČINA
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem - dokument 26.01.2001
Občina: AJDOVŠČINA
1  2  ... 169  170 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si